Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

πρόταση βιβλίου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ


-Μετάφραση: Π. ΓΡΑΤΣΙΑΤΟΥ
-Σελίδες: 159
-Εκδόσεις: ΦΕΞΗ
-Έτος έκδοσης: 1911Περιγραφη:
Εις το περιλάλητον τούτο έργο διετύπωσεν ο Αριστοτέλης τας μεταφυσικάς περί ψυχής θεωρίας του, βασιζομένας επί των δεδομένων του φυσικού κόσμου και του ορθού λόγου. Υπήρξαν δέ αυταί αφετηρία πλείστων εκ των νεωτέρων μεταφυσικών συστημάτων.