Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

ΡΙΓΑΝΗ

ΡΙΓΑΝΗ

Η ρίγανη που αυτοφύεται σε όλο το νομό και σε αρκετές ποσότητες, συλλέγεται μάλλον σε μικρές ποσότητες από «ερασιτέχνες» συλλογείς που τη διαθέτουν σε μικρές τιμές, που καθορίζονται εκάστοτε από τους εμπόρους. Έτσι το ενδιαφέρον των συλλεκτών είναι πολύ μικρό. Όταν όμως η ρίγανη καλλιεργηθεί συστηματικά, τότε η συλλογή θα είναι εύκολη και οι ποσότητες μεγάλες, ενώ θα μπορούν να διατίθενται απ' ευθείας στην κατανάλωση, μετά από σχετική επεξεργασία - τυποποίηση - με αποτέλεσμα η τιμή να είναι μεγαλύτερη και το εισόδημα αρκετό ώστε να ικανοποιεί τους καλλιεργητές.

ΡΙΓΑΝΗ