Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

1. χέστηκε η φοράδα (μας) στ' αλώνι

Ορισμός:

Λήμμα:

Δηλώνει ότι αυτό που ακούστηκε είναι αδιάφορο ή κοινότοπο, (δραστηριότητα στην οποία τα ζώα επιδίδονται όπου βρεθούν κι όπου σταθούν αδιακρίτως, και γι' αυτό δεν είναι άξια λόγου).

Καθαρευουσιάνικη παραλλαγή που χρησιμοποιούν κυρίως οι φιλόλογοι: «Εχέσθη η φορβάς εν αλωνίω».