Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

παλιό αλβαβητάριο


Το πρώτο γνωστό ελληνικό αλφαβητάριο είναι το μέγα αλφαβητάριον που εκδόθηκε στη Βιέννη το 1771.

Στη σύνθεση των αλφαβηταρίων σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι ευρωπαϊκές επιδράσεις, οι πολιτικοϊδεολογικές επιλογές, οι πολιτικές και εθνικές περιπέτειες, ο λογιωτατισμός και η γλωσσική διαμάχη.

Σημαντικός σταθμός στην εξέλιξη των αλφαβηταρίων του 20ού αιώνα θεωρείται το αλφαβητάρι με τον ήλιο (ονομασία που του έδωσαν οι μικροί μαθητές), καρπός της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917.