Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ!
Ένα "ντάλικο" σατυρικό έμμετρο για τα πιο πολλά χωριά της περιοχής:
Άρχοντες Κερασοβίτες / Παλικάρια οι Κ'φαλιώτες.
Τα σαΐνια οι Ελσιανίτες / Βραγγιανά κασιδιαρέοι.
Κόνιαβη κουβεντολόι / Στη Γρανίτσα κομπολόι.
Στη Βελτσίστα λιγουστοί / Κι στ' Ραφτόπουλ' προεστοί.
Στο Χορίγκοβο σαΐτα / Στα Τοπόλιανα χαβάνι.
Στα Τσαπίσματα δρεπάνι / Βελαώρα μουστακλήδες.
Στη Σεβίστα αντρακλήδες / Δομιανίτες καπνισμένοι.
Και Κλειτσιώτες κλειτσιασμένοι.
Οι Βραχινοί χοντροπανίσιοι.
Κι οι Φουρνιώτες κ'θαρουκοίλ'δες
Kαρπενησιώτες καλτσουβιομήχανοι...